▷Dilatación gravitacional del tiempo - Viajeros en el Tiempo - Tienda Friki y Regalos Originales
Regals geeks

Gravetat de la dilatació del temps

Ampliacions temporals

Segons la teoria de la relativitat general, sistemes accelerats també vols experimentar una dilatació del temps similar a que això passi en un camp gravitatori. De la mateixa manera, en els sistemes de referència com un carrusel i una sínia, es mostrará dilatació del temps com a efecte de les seves voltes.

 

Exemples de temps de dilatació gravitacional

  • En una caixa accelerada, respecte a un observador arbitrari l'equació seria:

ecuacion-dilatacion-del-tiempo

On T{_{d}} És el temps transcorregut, mesurat per l'observador accelerat, g és l'acceleració del quadre mesurat per la base de l'observador, i h és la distància vertical entre els observadors.

  • En una rotació disc quan l'observador se situa al centre del disc i la rotació amb la:

ecuacion-disco-rotatorio

On r És la distància al centre del disc, w És la velocitat angular del disc.

  • En el marc del sistema solar, tindríem:

Ecuación dilatación del tiempo sistema solar

On T{_{d}} És el moment perquè els esdeveniments A i B per a l'observador lent dins el camp gravitatori i {T_{0}} És ràpid, el temps del observador G és la constant gravitacional, M És la massa aparent de l'objecte que crea el camp gravitacional, r és la coordenada radial de l'observador, c És la velocitat de la llum i {r_{0}}=2GM/c^2

Confirmació experimental

Cal destacar és que temporal dilatació és ha estat mesurada experimentalment amb rellotges atòmics en avions, on els rellotges en avions van avançar lleugerament amb la terra.